Räkna ut moms

Räkna ut moms och priser – Momskalkylator.nu

Räkna ut moms (25%, 12%, 6%) och priser direkt med våra enkla momskalkylatorer. För att räkna ut: moms, pris exklusive moms, pris inklusive moms eller momssats behöver du veta två av de andra.

Scrolla ner till den kalkylator du behöver eller använd länkarna här för att komma direkt till den momskalkylator du behöver.


Momskalkylatorer

Välj momskalkylator nedan efter vad du vill räkna ut och vilka värden du redan har på ditt kvitto eller faktura. Ange de två värden du har i rätt kalkylator och kalkylatorn räknar direkt ut de andra två. Vill du till exempel räkna ut moms baklänges så använd första kalkylatorn nedan, där du anger pris inkl. moms samt momssats.

En del av kalkylatorerna nedan är samma, men de är dubblerade för att du enklare ska kunna hitta rätt kalkylator utifrån vad du vill räkna ut och de kända värdena du har.

Räkna ut moms (kr)

Räkna ut pris exkl. moms (kr)

Räkna ut pris inkl. moms (kr)

Räkna ut momssats (%)

* Notera att om du räknat ut en momssats som inte är 25%, 12% eller 6% så har du (om du inte slagit fel) ett antal tjänster eller varor på samma kvitto eller faktura som har skilda momssatser. Det är vanligt på till exempel kvitton från restauranger, där maten har 12% moms medans alkoholen har 25% moms. Se momssatser på olika varor och tjänster här >>.


Exempel för olika beräkningar med moms

Alla beräkningar med moms grundar sig i de två enkla sambanden:

Pris inkl. moms (kr) = Pris exkl. moms (kr) + Moms (kr)

Moms (kr)                = Pris exkl. moms (kr) * Momssats (%)

Se exempel nedan för beräkningar med moms.

Räkna ut moms

Exempel – räkna ut pris inkl. moms

Det är relativt enkelt att beräkna pris inkl. moms.
Du tar priset exkl. moms multiplicerat med (1 + momssatsen i decimaler).

Exempel: Du skall fakturera 5 000 kr exkl. moms.
Priset inkl. moms du skall fakturera blir 5 000 * (1 + 0,25) = 5 000 * 1,25 = 6 250 kr inkl. moms.

Exempel – räkna ut moms

Vill du veta momsen multiplicerar du priset exkl. moms med momssatsen i decimaler.
I samma exempel som ovan blir momsen 5 000 * 0,25 = 1 250 kr.


Räkna moms baklänges

Om du har pris inklusive moms och vet momssatsen så kan du räkna ut moms och pris exklusive moms baklänges. Den allra första momskalkylatorn längst upp hjälper dig med det, men du kan också snabbt räkna ut momsen baklänges manuellt med hjälp av baklängesmomsen (%), mer formellt kallad marginalmomsen.

Momssats (%)Baklängesmoms (%)
25%20%
12%10,71%
6%5,66%

Exempel – räkna moms baklänges

Du har köpt en vara för 125 kr inkl. moms.
Momsen är på 25% och baklängesmomsen är då 20% (se tabellen ovan).
Momsen blir då: 125 * 0,2 = 25 kr.

Räkna moms baklänges

Mer info med tabeller och formler hur du räknar moms baklänges finns här >>.


När ska momsen betalas?

Se alltid till att göra din momsdeklaration och betala momsen i tid. Om du inte redan har koll på alla viktiga datum så har vi sammanställt datum för moms och skatter 2023 här >>.

När ska momsen betalas? [Kalender]

Vad är moms – mervärdesskatt

Moms, eller mervärdesskatt, är en konsumtionsskatt på varor och tjänster. Momsen (kr) är baserat på momssatsen (%) och priset exklusive moms (kr). Momssatsen är olika för olika varor och tjänster och kan vara 25%, 12% eller 6% och det finns även vissa tjänster som är helt momsbefriade (0% moms). I slutändan belastas och betalas momsen endast av den som konsumerar varan eller tjänsten. Moms är alltså en skatt på konsumtion.

Företag och näringsidkare behöver betala moms vid själva inköpet av varor och tjänster, men får sedan kvitta ingående och utgående moms efter varje momsredovisning. Det vill säga har en vara köpts för ett visst belopp exklusive moms + ett momsbelopp, får företaget efter momsredovisningen tillbaka momsen. I praktiken innebär det att företag som säljer (omsätter) för mer än de köper in drar på sig en momsskuld till skatteverket som måste betalas efter varje momsredovisning. Och vice versa, ett företag som tillfälligt köper in mer än de säljer får en fordran på skatteverket och får sedan tillbaka momsbeloppet de behöver ligga ute med.

Mer information om moms – mervärdesskatt

För mer information och detaljer om mervärdesskatt (moms), se Skatteverkets sidor Rättslig vägledning 2021 Mervärdesskatt eller Svar på vanliga frågor – Mervärdesskatt (Moms).


Momssatser på olika varor och tjänster

Till exempel så har livsmedel och mat på restaurang 12% moms. Böcker, tidningar och buss- och tågresor har 6% moms. Försäkringar och banktjänster är momsbefriade.

Det är 25% moms på de flesta alla varor och tjänster företag säljer, men en del varor och tjänster har 12% moms eller 6% moms. Det finns också vissa helt momsbefriade tjänster (0% moms).

Se en mer detaljerad lista på momssatser för olika varor och tjänster här >>.

Moms procent

För referens – Formler för momskalkylatorerna

Nedan formler är de som används i de olika momskalkylatorerna för att beräkna respektive värde utifrån de andra kända värdena.

Ink = Pris inklusive moms (kr)
Exk = Pris exklusive moms (kr)
M = Moms (kr)
ms = Momssats (%)

Pris inklusive moms (kr)
Ink = Exk + M
Ink = Exk * (1 + ms)
Ink = M * (1 + 1 / ms)

Moms (kr)
M = Ink – Exk
M = Ink * ms / (1 + ms)
M = Exk * ms

Pris exklusive moms (kr)
Exk = Ink – M
Exk = Ink / (1 + ms)
Exk = M / ms

Momssats (%)
ms = Ink / Exk – 1
ms = M / (Ink – M)
ms = M / Exk