Momsdeklaration datum 2023

Momsdeklaration datum 2024

Se alla viktiga datum för momsdeklaration (momsredovisning), arbetsgivardeklaration, inkomstdeklaration, skatter med mera. Allt samlat på en sida!

Gå direkt ner till kalendern >>

När ska momsen betalas?

Momsdeklaration månadsvis, kvartalsvis eller årsvis

Momsdeklaration och betalning av moms skall redovisas månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Vilka datum som gäller skiljer sig från olika bolag och beror på momsperiod, bolagsform, omsättning och räkenskapsår. Nedan tabell visar möjliga perioder för olika bolag.

BolagsformOmsättningMöjliga perioder
Enskild firma
Aktiebolag
Handelsbolag
0 – 1 mkrmånadsvis, kvartalsvis, årsvis
Enskild firma
Aktiebolag
Handelsbolag
0 – 40 mkr månadsvis, kvartalsvis
Aktiebolag
Handelsbolag
0 – 40 mkrmånadsvis

Moms månadsvis

För företag som redovisar moms månadsvis finns två olika deklarationstidpunkter:

  • Företagets omsättning är högst 40 miljoner kronor.
  • Att du inte begärt och fått beslut om en tidigare deklarationstidpunkt.

Den 12:e i andra månaden efter utgången av redovisningsperioden (undantaget januari och augusti då det är den 17:e).

  • Företagets omsättning är högre än 40 miljoner kronor.

Den 26:e i månaden efter utgången av redovisningsperioden (undantaget december då det är den 27:e). Detta gäller:

Om datum för inlämning av momsdeklartion och arbetsgivaravgifter infaller på en helgdag eller röd dag så är det nästföljande vardag som gäller istället för ovan datum.

Moms kvartalsvis

För kvartalsvis redovisningsperiod gäller motsvarande som för månadsvis, men endast varje kvartal, det vill säga var tredje månad. Du ska då ha deklarerat och betalat momsen senast den 12:e i den andra månaden efter redovisningsperioden, undantaget augusti då det är den 17:e.

Moms årsvis

Har du ett helt beskattningsår som redovisningsperiod beror datumet på när ditt räkenskapsår slutar och om du idkar någon EU-handel.

Om du är enskild näringsidkare, lämnar inkomstdeklaration, momsdeklaration för ett beskattningsår och inte har någon handel med andra EU-länder ska redovisa och betala moms senast den 12 maj året efter beskattningsårets utgång. Du kan dock få anstånd längst till senast den 26 juni om ditt företag har deklarationshjälp.

Se När ska jag deklarera moms? hos Skatteverket för referens och närmre datum för olika räkenskapsårs slut samt om ditt företag idkar EU-handel eller inte.


Kalender moms och skatter 2024

Denna kalender gäller:

  • Enskilda firmor, månadsvis momsdeklaration, 0-40 mkr omsättning
  • Aktiebolag, månadsvis momsdeklaration, 1-40 mkr omsättning, räkenskapsår jan-dec
  • Handelsbolag, månadsvis momsdeklaration, 1-40 mkr omsättning, räkenskapsår jan-dec
  • För moms kvartalsvis och årsvis är detta noterat separat i kalendern när detta gäller
  • Specifika datum som endast gäller vissa bolagsformer är noterade
  • För enskilda firmor, aktiebolag och handelsbolag momsdeklaration årsvis, 0-1 mkr omsättning samt aktiebolag och handelsbolag, 40+ mkr omsättning, gäller INTE alla datumen nedan, så som de för momsdeklarationer.

* Datumen i kalendern är hämtade från Skatteverket och vi reserverar oss för eventuella uppdateringar och fel. Om ni mot förmodan ser några fel får ni gärna kontakta oss.

Gå direkt till en månad

Januari 2024

Moms januari 2024 och andra viktiga datum

DatumDeklaration eller händelse
17 janMomsdeklaration
Inbetalning moms

Arbetsgivardeklaration
Inbetalning arbetsgivaravgift

Debiterad preliminärskatt
22 janPeriodisk sammanställning för EU-moms – blankett
25 janPeriodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst
31 janLämna kontrolluppgifter

Ansökan rot- och rututbetalning

Ansökan utbetalning grön teknik

Februari 2024

Moms februari 2024 och andra viktiga datum

DatumDeklaration eller händelse
5 febAB & HB: Inkomstdeklaration 2 öppnar
12 febMomsdeklaration – gäller även kvartalsvis
Inbetalning moms – gäller även kvartalsvis

Arbetsgivardeklaration
Inbetalning arbetsgivaravgift

Debiterad preliminärskatt

Extra skatteinbetalning (vid en kvarskatt över 30 000 kr)
20 febPeriodisk sammanställning för EU-moms – blankett
26 febPeriodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst

Momsdeklaration vid EU-handel

Mars 2024

Moms mars 2024 och andra viktiga datum

DatumDeklaration eller händelse
4 marFastighetsdeklaration
12 marMomsdeklaration
Inbetalning moms

Arbetsgivardeklaration
Inbetalning arbetsgivaravgift

Debiterad preliminärskatt

Inbetalning underskott av slutlig skatt mar
19 marInkomstdeklaration 1 öppnar – gäller enskild firma årsvis
20 marPeriodisk sammanställning för EU-moms – blankett
25 marPeriodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst

April 2024

Moms april 2024 och andra viktiga datum

DatumDeklaration eller händelse
12 aprMomsdeklaration
Inbetalning moms

Arbetsgivardeklaration
Inbetalning arbetsgivaravgift

Debiterad preliminärskatt
22 aprPeriodisk sammanställning för EU-moms – blankett
25 aprPeriodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst

Maj 2024

Moms maj 2024 och andra viktiga datum

DatumDeklaration eller händelse
2 majInkomstdeklaration 1 – gäller enskild firma
Skattedeklaration 2024 – gäller enskild firma samt delägare i handelsbolag
3 maj Extra skatteinbetalning (vid en kvarskatt under 30 000 kr)
13 majMomsdeklaration – gäller även kvartalsvis
Inbetalning moms – gäller även kvartalsvis

Arbetsgivardeklaration
Inbetalning arbetsgivaravgift

Debiterad preliminärskatt
20 majPeriodisk sammanställning för EU-moms – blankett
27 majPeriodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst

Juni 2024

Moms juni 2024 och andra viktiga datum

DatumDeklaration eller händelse
12 junMomsdeklaration
Inbetalning moms

Arbetsgivardeklaration
Inbetalning arbetsgivaravgift

Debiterad preliminärskatt
14 junBeslut fastighetstaxering (digital brevlåda)
Slutskattebesked – gäller enskild firma
20 junPeriodisk sammanställning för EU-moms – blankett
25 junPeriodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst

Preliminär inkomstdeklaration
30 junBeslut fastighetstaxering (post)

Juli 2024

Moms juli 2024 och andra viktiga datum

DatumDeklaration eller händelse
12 julMomsdeklaration
Inbetalning moms

Arbetsgivardeklaration
Inbetalning arbetsgivaravgift

Debiterad preliminärskatt
22 julPeriodisk sammanställning för EU-moms – blankett
25 julPeriodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst

Augusti 2024

Moms augusti 2024 och andra viktiga datum

DatumDeklaration eller händelse
1 augInkomstdeklaration 2 och 3
15 augSlutskattebesked – gäller enskild firma
19 augMomsdeklaration – gäller även kvartalsvis
Inbetalning moms – gäller även kvartalsvis

Arbetsgivardeklaration
Inbetalning arbetsgivaravgift

Debiterad preliminärskatt
20 augPeriodisk sammanställning för EU-moms – blankett
26 augPeriodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst

September 2024

Moms september 2024 och andra viktiga datum

DatumDeklaration eller händelse
12 sepMomsdeklaration
Inbetalning moms

Arbetsgivardeklaration
Inbetalning arbetsgivaravgift

Debiterad preliminärskatt
20 sepPeriodisk sammanställning för EU-moms – blankett
25 sepPeriodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst

Oktober 2024

Moms oktober 2024 och andra viktiga datum

DatumDeklaration eller händelse
14 oktMomsdeklaration
Inbetalning moms

Arbetsgivardeklaration
Inbetalning arbetsgivaravgift

Debiterad preliminärskatt
21 oktPeriodisk sammanställning för EU-moms – blankett
25 oktPeriodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst

November 2024

Moms november 2024 och andra viktiga datum

DatumDeklaration eller händelse
1 novFörenklad fastighetsdeklaration
12 novMomsdeklaration – gäller även kvartalsvis
Inbetalning moms – gäller även kvartalsvis

Arbetsgivardeklaration
Inbetalning arbetsgivaravgift

Debiterad preliminärskatt
20 novPeriodisk sammanställning för EU-moms – blankett
25 novPeriodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst

December 2024

Moms december 2024 och andra viktiga datum

DatumDeklaration eller händelse
12 decMomsdeklaration
Inbetalning moms

Arbetsgivardeklaration
Inbetalning arbetsgivaravgift

Debiterad preliminärskatt

Fyllnadsinbetalning slutlig kvarskatt – gäller enskild firma
13 decSlutskattebesked
20 decPeriodisk sammanställning för EU-moms – blankett
25 decPeriodisk sammanställning för EU-moms – e-tjänst

Referens Skatteverket

Vår källa är Skatteverket. Vi reserverar oss för uppdateringar och fel ovan. Vi hänvisar alltid till Skatteverket för senaste information vad som gäller för datum för moms och skatter med mera. Se sidan viktiga datum hos Skatteverket för senaste information och de datum som gäller för just ditt bolag.


Kalkylatorer för att räkna ut moms hittar du här >>.