Räkna moms baklänges

Räkna moms baklänges direkt

Räkna ut moms baklänges (25%, 12%, 6%). Använd våra momskalkylatorer nedan eller se och lär dig baklängesmomsen för att räkna ut moms baklänges direkt.


Använd den momskalkylator du behöver beroende på vilka värden du har.

Räkna ut moms baklänges med momskalkylator

* Ovan momskalkylatorer är samma som de översta på vår huvudsida för att räkna ut moms och priser. På vår huvudsida hittar du ännu fler momskalkylatorer om du behöver.


Räkna med baklängesmoms direkt

Med nedan momssatser för baklängesmoms kan du räkna ut momsen baklänges direkt.

Momssats (%)Baklängesmoms (%)
25%20%
12%10,71%
6%5,66%

Baklängesmoms (%) kallas mer formellt Marginalmoms eller Avdragsmoms.

Exempel – räkna moms baklänges

Du har köpt en vara för 125 kr inkl. moms.
Momsen är på 25% och baklängesmomsen är då 20% (se tabellen ovan).
Momsen blir då: 125 * 0,2 = 25 kr.

Sambandet mellan moms och marginalmoms (baklängesmoms)

Känns formlerna och sambanden oklara så se exemplet nedan så blir det förhoppningsvis tydligare.

Pris exkl. moms (kr) = Pris inkl. moms (kr) * faktor baklänges

Moms (kr)                 = Pris inkl. moms (kr) * Marginalmoms (%)


Faktor baklänges      = 1 / (1 + momssats i decimaler)

Marginalmoms (%)   = Momssats / (1 + Momssats) = 1 – faktor baklänges

Vad är marginalmoms?

Marginalmoms kallas den momssats som användas för att räkna ut momsen (momsbeloppet) baklänges.

Marginalmoms är det mer formella begreppet, men är alltså samma som det mer vanliga baklängesmoms.

Momssats (%)Faktor baklänges Exakt faktorBaklängesmoms (%)
25%0,81 / 1,2520%
12%~ 0,891 / 1,1210,71%
6%~ 0,941 / 1,065,66%

Exempel – räkna ut pris exkl. moms baklänges

Du har köpt en vara för 125 kr inkl. moms.
Momsen är på 25% och faktor baklänges är då 0,8.
Pris exkl. moms blir då: 125 * 0,8 = 100 kr
Momsen blir: 125 * (1 – 0,8) = 125 * 0,2 = 25 kr


Behöver du räkna ut mer moms, priser och momssatser kan du se och använda alla våra olika momskalkylatorer här >>.